Dyk ned i vores strategier Vil du vide mere om Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles visioner for Talent, Livslang Læring og Innovation? På højskolens hjemmeside kan du få overblik over aktuel målsætning og strategi og blive klogere på blandt andet vores udfordringer, strategiske målsætninger og udviklingskontrakten med Uddannelsesministeriet.
“Jeg vil gerne have, at branchen ser os som det sted, der kan hjælpe den med at gøre det bedre”
 • Image unavailable
  Designforskning: Kreativ kode skal koble
  hjernehalvdele
  De fleste designere er kreative og bruger mest den højre hjernehalvdel, mens programmører oftest er logisk, matematisk funderede. Der ligger derfor et enormt potentiale i at smelte de to intelligenser - de to hjernehalvdele – sammen, mener højskolens nye ph.d.-studerende, lektor i Interaktivt Design, Stig Møller Hansen. Han er designforsker og interesserer sig særligt for kreativ kode, som er en metode til at skabe design med computeren som værktøj. I praksis handler kreativ kodning om at fodre sin computer med forudbestemte regler og definitioner for sit færdige designprodukt, hvorefter computeren giver et hav af bud på, hvordan designet kan se ud.
 • Image unavailable
  Mediestatistik: 1758 omtaler
  - på en måned
  Højskolens forskere og fagfolk har for vane at deltage aktivt i den daglige nyhedsstrøm og mediedebat, hvilket flere hundrede medieomtaler hver eneste måned vidner om. I november 2013 blev der dog trukket rekordstore veksler på højskolens ekspertviden. Infomedias mediestatistik afslører, at Danmarks Medie- og Journalisthøjskole blev omtalt 1758 gange i kommunalvalgsmåneden. Af dem havde de 1498 noget med valget at gøre.
 • Image unavailable
  Nåleøje: Højskolen fik hver tiende
  kvote 2-ansøgning
  Populariteten i Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles uddannelser er til at tage og føle på. I 2013 modtog højskolen knap hver tiende – eller helt præcist 9,35 procent - af samtlige kvote 2-ansøgninger på landsplan. En stigning på 11 procent i forhold til rekorden fra året før. I alt modtog højskolens ni BA-uddannelser 4.593 ansøgninger til de i alt 557 pladser.
 • Image unavailable
  EXPRESS-kurser: Danskerne skal ind i
  specialisternes værksted
  ’Kurser til dig, der ikke kan undværes ret længe ad gangen’. Sådan lyder overskriften på en ny, stor satsning fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. De såkaldte EXPRESS-kurser henvender sig til folk i og uden for medie- og kommunikationsbranchen, som har brug for at spidse kompetencerne med det bedste fra højskolens eftertragtede kvalitetsuddannelser. Det kan være advokater, arkitekter, ejendomsmæglere og i det hele taget danskere, der sidder med opgaver på arbejdspladsen, som kræver kendskab til eksempelvis layout, tekstproduktion eller sociale medier. Det nye koncept byder på foreløbigt 25 værkstedskurser, som kan tages på 2 dage eller 5 aftener i Aarhus og København.
Læs mere
Image unavailable

Strategi skal styrke forskning og samarbejde

En ny strategiplan samler højskolens indsats inden for forskning og innovation under tre temaer.
Planen skal blandt andet sikre flere samarbejdsprojekter, som kan gavne mediebrancherne.
Højskolens forskningsstrategi De tre temaer i forskningsstrategien for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er Det medieforbrugende menneske, Fremtidens indhold og formater samt Offentlighed, ledelse og kreativitet. Læs mere om strategien og se igangværende forsknings- og udviklingsprojekter under hvert tema.

Man kan fremad se, at de har været udset

Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal dannes par af ligheder. Dermed kan der afsluttes uden løse ender, og de kan optimeres fra oven af at formidles stort uden brug fra presse. I en kant af landet går der blandt om, at de vil sætte den over forbehold for tiden. Vi flotter med et hold, der vil rundt og se sig om i byen. Det gør heller ikke mere. Men hvor vi nu overbringer denne størrelse til det den handler om, så kan der fortælles op til 3 gange.
”Ambitionen er, at vores brancher ikke kunne forestille sig at starte store projekter uden at tale med os”

Innovativ offentlig kommunikation

Højskolen og en række samarbejdspartnere arbejder på at levere løsninger til Aarhus Universitetshospital, som skal kommunikere digitalt med sine patienter fra 2015.
Innovativ offentlig kommunikation Danmarks Medie- og Journalisthøjskole arbejder for at forbedre kommunikationen mellem borgere og offentligheden. Læs mere om det afsluttede projekt Patientindkaldelse – fra papir til digital platform og se det handlingsanvisende konceptkatalog, som er frugten af indsatsen. Her kan du også læse om den store bevilling, som muliggør nye skridt på vejen mod innovativ offentlig kommunikation.
“Vi er oplagte samarbejdspartnere, fordi vi har en meget bred kompetenceprofil”

Innovationssamarbejde med Syddanske Medier

I et formaliseret samarbejde med Syddanske Medier udvikler studerende idéer, koncepter og produkter, som bidrager til mediehusets satsning på innovation og forretningsudvikling.
Studerende og brancherne har gavn af samarbejde Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har i et unikt samarbejde med Syddanske Medier ansat en projektchef, som skal sikre fælles udvikling af innovative produkter og ideer. Det har affødt flere workshops og konceptudviklinger, som alle har involveret undervisere, studerende og journalister. Det første fysiske resultat er udkommet i form af avistillægget Fest & Forårsmode, som studerende på Medieproduktion og Ledelse har produceret.
“Erhvervet kommer ind på skolen, og de studerende kommer ud i virkeligheden”
 • Image unavailable
  Forskningsprojekt: 12.000 danskere har lagt ører
  til mediesproget
  Der bliver sjusket med udtalen overalt i de danske medier. Men betyder det, at vi ikke kan forstå, hvad der bliver sagt? Det svar søger højskolens forskningschef i journalistisk sprog, Michael Ejstrup. Sammen med sprogforsker Jonas Nygaard Blom fra Syddansk Universitet gransker han svarene fra flere end 12.000 danskere, som har deltaget i en stor undersøgelse af, om vi har let eller svært ved at forstå, hvad de siger i medierne. Testen vil samtidig afsløre, hvilke holdninger vi har til forskellige måder at tale dansk på. Når resultaterne foreligger, skal de være med til at afgøre, om vi måske skal gå over til at ændre mediernes sprog i en helt ny retning.
 • Image unavailable
  Fra dummy til DR: BA-projekt om provokunst
  i bedste sendetid
  Hvor langt kan man gå i kunstens navn? Det spørgsmål var omdrejningspunktet for et BA-projekt, som Kathrine Rauff Gyngstrup og Lars Kjær Nielsen fra Tv- og Medietilrettelæggelse (TVM) stod bag i 2013. Deres dummy om danmarkshistoriens mest kontroversielle kunstværker fik DR til at producere serien ’Pik, Lort og Hundehvalpe’ på (foreløbigt) fire udsendelser. Her prøver man at besvare spørgsmålet ved at undersøge nogle af tidens mest provokerende kunstværker - fra lort på dåse til guldfisk i blendere - og de skandaler, der fulgte i kølvandet på galskaben. ’Pik, Lort og Hundehvalpe’ er den seneste af en række TVM-produktioner, som omsættes til tv i den bedste sendetid.
 • Image unavailable
  Bevilling: 2,4 mio. kr. til efteruddannelse
  af russiske journalister
  Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fortsætter i 2014-2015 med at efteruddanne russiske journalister i regi af Nordisk Journalistcenter (NJC). Nordisk Ministerråd har bevilget 2,4 millioner kroner til projektet, som indebærer en lang række aktiviteter i Nordvestrusland. Her skal grupper af russiske journalister og fotografer have et løft gennem lokale kurser med nordiske undervisere, rejsekurser, hvor russiske journalister besøger nordiske medier og undervisningsinstitutioner, samt gennem større kompetenceudviklende projekter.
 • Image unavailable
  Grundforløb styrkes: Kreativ Basis delt i reklamelinje
  og designlinje
  Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles populære uddannelse Kreativ Basis er kommet fornyet og forbedret ud af et omstruktureringsforløb. Det 20 år gamle grundkursus for kreative er blevet splittet op, så der nu både er en reklamelinje, som lægger vægt på idé, koncept, strategi og eksekvering, og en designlinje med fokus på håndværksdelen og det visuelle. Ny leder af Kreativ Basis er Lars Busekist, som tidligere har undervist på både Kreativ Basis og på Kreativ Kommunikation.
Læs mere

Nye valgfag giver fleksibilitet og fordele

Højskolen vil udbyde en række valgfag, som kan vælges på tværs af uddannelser og geografi.
Fagene matcher behov i brancherne og skal samtidig styrke de studerendes samarbejdsevner.
15 nytænkte fag skal spidse kompetencerne Den tværstudiære satsning på ”Fælles højskole for de studerende” betyder, at der fra efteråret 2014 udbydes 15 forskellige valgfag, som kan tages på tværs af uddannelser og geografi. Her kan du i overskriftsform få et overblik over de 15 nye valgfag
”Valgfagene giver dynamik i forhold til at følge med udviklingen og branchens efterspørgsel”
 • Mediefilosof udgiver bog: Begræns ytringsfriheden

  Image unavailable
  Fik vi mere ytringsfrihed i kølvandet på Muhammed-tegningerne? Ikke hvis man spørger Ejvind Hansen, forsker og mediefilosof på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han mener, at en stor del af debatten omkring ytringsfriheden i virkeligheden er med til at indsnævre den. Målsætningen med hans bog ’Ytringsfriheden til forhandling’, som udkom i efteråret 2013, var derfor at nytænke ytringsfrihedens problemstillinger og få rusket op i en faglig diskussion af ytringsfriheden. Det lykkedes for antologien, der også har højskolens Oluf Jørgensen, Roger Buch, Michael Ejstrup, Flemming Svith og Lars Bjerg blandt bidragsyderne. Den trak blandt andet overskrifter i Deadline, Mennesker og medier og i Weekendavisen.
 • Talentstyrkelse: Uddannelser lagt sammen under to søjler

  Image unavailable
  En samling af højskolens ni BA-uddannelser i to søjler skal øge synergien og samarbejdet på tværs af uddannelseslinjer og geografi. Journalistik, Fotojournalistik og Tv- og Medietilrettelæggelse er – sammen med højskolens journalistiske kandidat- og merituddannelser – samlet under området Journalistik og Medier. De fire uddannelser under Visuel Kommunikation – Fotografisk Kommunikation, Grafisk Design, Interaktivt Design og Kreativ Kommunikation – er sammen med Kommunikationsuddannelsen og Medieproduktion og Ledelse samlet under søjlen Design, Kommunikation og Ledelse. Hver af uddannelserne har fortsat en uddannelsesleder, mens begge søjler har ansat en uddannelseschef og en souschef, som skal sikre større sammenhængskraft.
 • Entreprenørskab: JES, det er far

  Image unavailable
  JES-forløbet – Journalistisk Entrepreneurship – som udbydes på 8. semester på Journalistuddannelsen, har skruet gevaldigt op for de studerendes evner til at omsætte idéer og koncepter til produkter og forretningsmodeller. Stadig flere realiserbare tanker undfanges på forløbet og munder ud i alt fra læringsspil til magasiner og portaler efter endt studietid. Senest har Anne-Mette Gyldenløv og Søren Bjerg Nielsen født et magasin for fædre – og skabt sig selv et job - på baggrund af værktøjer og metoder fra JES-forløbet. Magasinet FAR! er skabt på et fundament af konceptudvikling, markedsanalyser og økonomiske udregninger. Det udkommer udelukkende elektronisk og kan læses ved at downloade app’en Tabazine.
 • International strategi: Mere udveksling,
  mere forskning
  Image unavailable
  Halvdelen af alle BA-studerende skal på studie- eller praktikophold i løbet af uddannelsen. Det er en af de ambitiøse målsætninger i en ny international strategi, som højskolen har udarbejdet for 2014-2020. Målet er stort set allerede opfyldt for højskolens klart største uddannelse, Journalistuddannelsen og for Fotojournalistuddannelsen, mens de øvrige 7 BA-uddannelser skal have et internationalt løft. Desuden sigter strategien mod øget samarbejde med internationale samarbejdsinstitutioner. Blandt andet om mere fælles forskning, flere lærerudvekslinger og 20 procent flere aftaler om fællesgrader med udenlandske institutioner.

Udviklingsprojekt skal fremtidssikre Folkets Bibliotek

I samarbejde med Kulturstyrelsen og Tænketanken Fremtidens Biblioteker skal studerende og ansatte fra højskolen levere løsninger på de udfordringer, som bibliotekerne står over for.
Image unavailable
Millionstøtte til Folkets Bibliotek efter succesrigt studieprojekt Studerende fra Interaktivt Design leverede i foråret 2013 - sammen med antropologistuderende fra KU - innovative bud på strategier for fremtidens biblioteker. Projektet var så stor en succes, at der efterfølgende blev bevilget 1 mio. kr. og ansat en projektleder til at fortsætte projektet. Nu i en lang større og mere ambitiøs målestok og under projektnavnet Folkets Bibliotek.
“Formålet er at finde ud af, hvad bibliotekernes rolle er i samfundet”
 • Image unavailable
  Diplomuddannelse: Nu kan man blive
  Social Media Manager
  Samtidig med at sociale medier fylder mere og mere i samfundet, stiger efterspørgslen på viden om professionel og strategisk brug af medier som Facebook, Twitter, Instagram og YouTube. Det behov har højskolen imødekommet ved at introducere en ny retning i udbuddet af diplomuddannelser. Social Media Management-uddannelsen er delvist et resultat af tre års udviklingsarbejde, hvor højskolen har haft fokus på at indsamle og udvikle ny viden på området. Dermed udbyder højskolen nu seks diplomuddannelser samt en fleksibel diplom – alle med fokus på journalistik og kommunikation.
 • Image unavailable
  Kommunikationspraktik: Alle studerende
  i lønnet praktik
  Der har helt fra starten været optimisme omkring projektet. Men det forhindrede ikke sved på overlæben til det sidste. For det er ikke uambitiøst at bygge en kommunikationsuddannelse op på et fundament af lønnet praktik i en branche, hvor der er masser af gratis arbejdskraft. Sådan som Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har gjort med Kommunikationsuddannelsen, som optog sine 50 første studerende i Aarhus i 2011. Efter en seks måneder SU-berettiget praktik på 3. semester skulle kommunikatørerne i efteråret 2013 finde lønnede praktikpladser for 6. semester, som startede i februar 2014. Det lykkedes for alle, hvilket rektor Jens Otto Kjær Hansen kalder en sejr for uddannelsen. Gennemsnitslønnen på 10.661 kroner om måneden betegner han som anstændig.
 • Image unavailable
  E-læring: Journaliststuderende først med
  elektronisk undervisning
  De journaliststuderende, som startede på faget Medieteori på 7. semester i forårssemestret 2014, blev de første til at afprøve frugterne af en portion eksterne innovationsmidler, som højskolen skal bruge på at udnytte e-læringspotentialet i undervisningen. Med Medieteori som pilotprojekt er der - i samarbejde med det aarhusianske it-udviklingsfirma Redia - blevet udviklet et helt nyt e-læringssystem, som blandt andet vil rette sig mod at kunne bruges på tablets og smartphones. Medieteori er det første af en række fag på 7. og 8. semester, som e-læringsbaseres - blandt andet for at skabe fleksibel undervisning til den store del af studerende, som er på studieophold i udlandet på den sidste del af uddannelsen.
 • Image unavailable
  Sammenbragt viden: Videnskab.dk forankret
  på højskolen
  Igennem Videnskab.dk’s fem år lange levetid har vidensportalen, med de 600.000 månedlige brugere, haft adskillige samarbejder med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Blandt andet med højskolens forlag Ajour om udgivelsen af formidlingsbogen ’Slip din viden løs’. Vejen til mere synergi og samarbejde blev lagt i foråret 2013, da det blev besluttet at forankre den statsstøttede portal - som primært henter sine bevillinger gennem Styrelsen for Forskning og Innovation - ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Det betyder i praksis, at højskolen har påtaget sig forpligtelsen som bevillingshaver. Den institutionelle forankring ændrer ikke ved Videnskab.dk's status som uafhængigt medie og selvstændigt projekt.
Læs mere